Юкларни аниқ белгиланган муддатда етказиб бериш учун биз Европа ва Осиёдаги консолидация омборларидан ойлик рейсларни йўлга қўйганмиз. Йиғма юкларни етказиб бериш хизмати консолидация, омборлаш, қайта ишлаш ва божхонада расмийлаштириш каби жараёнларни ўз ичига олади.

Биз билан боғланинг